لیست کلاس های دوره آشنایی با قوانین و مقررات آموزش منابع انسانی بخش دولت مرکز آموزش های آفلاین
آشنایی با قوانین و مقررات آموزش منابع انسانی بخش دولت
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/26
هزینه شرکت در دوره:‌ 80,000 تومان