لیست کلاس های دوره نظام مدیریت اسلامی مرکز آموزش های آفلاین
نظام مدیریت اسلامی
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/26
هزینه شرکت در دوره:‌ 120,000 تومان