لیست کلاس های دوره نظام مديريت عملکرد مرکز آموزش های آفلاین
نظام مديريت عملکرد
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/28
هزینه شرکت در دوره:‌ 160,000 تومان