لیست کلاس های دوره مبانی نظری آموزش و توسعه منابع انسانی مرکز آموزش های آفلاین
مبانی نظری آموزش و توسعه منابع انسانی
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/28
هزینه شرکت در دوره:‌ 160,000 تومان