لیست کلاس های دوره تجزیه و تحلیل صورت های مالی مرکز آموزش های آفلاین
تجزیه و تحلیل صورت های مالی
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/28
هزینه شرکت در دوره:‌ 290,000 تومان