لیست کلاس های دوره مدیریت ریسک مرکز آموزش های آفلاین
مدیریت ریسک
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/28
هزینه شرکت در دوره:‌ 80,000 تومان