لیست کلاس های دوره مدیریت منابع انسانی مرکز آموزش های آفلاین
مدیریت منابع انسانی
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/09/28
هزینه شرکت در دوره:‌ 180,000 تومان