لیست کلاس های دوره تدابیر سلامتی در روزه داری مرکز آموزش های آفلاین
تدابیر سلامتی در روزه داری
اساتید جهاددانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/10/05
هزینه شرکت در دوره:‌ 240,000 تومان