نظام مدیریت اسلامی

آموزش های آفلاین | کارکنان دولت-سازمانی | دوره هاي مديريت
مدت دوره:
6 ساعت
تعداد جلسات:
0 جلسه
مهلت ثبت نام: 1402/12/28 - 8:59
فرصت باقیمانده ثبت نام:

فرصت ثبت نام به پایان رسیده

تاریخ شروع: 1401/09/26
تاریخ پایان: 1402/12/28
قیمت دوره: 120,000 تومان

اين دوره شامل موارد ذيل است كه توسط آقاي علي آقايي ارائه مي‌گردد:

 • چرا مديريت اسلامي؟
 • تعریف و ماهیت مدیریت اسلامی
 • اصول مدیریت، برنامه ریزی
 • اصول مدیریت، سازماندهی
 • اصول مدیریت، هدایت و سرپرستی 
 • اصول مدیریت، بسیج منابع و امکانات
 • اصول مدیریت، نظارت و کنترل

طول مدت ویدئوها: 03:22:26

 • چرا مديريت اسلامي؟
 • تعریف و ماهیت مدیریت اسلامی
 • اصول مدیریت، برنامه ریزی
 • اصول مدیریت، سازماندهی
 • اصول مدیریت، هدایت و سرپرستی 
 • اصول مدیریت، بسیج منابع و امکانات
 • اصول مدیریت، نظارت و کنترل

  برای این کلاس نظری ثبت نشده است.