سازمان جهانی تجارت

آموزش های آفلاین | کارکنان دولت-سازمانی | دوره هاي مديريت
مدت دوره:
4 ساعت
تعداد جلسات:
0 جلسه
مهلت ثبت نام: 1402/12/28 - 23:00
فرصت باقیمانده ثبت نام:

فرصت ثبت نام به پایان رسیده

تاریخ شروع: 1401/09/26
تاریخ پایان: 1402/12/28
قیمت دوره: 80,000 تومان

دوره سازمان جهانی تجارت( WTO )، از دوره های مصوب نظام آموزش کارکنان دستگاههای اجرایی کشور است که به مدت 4 ساعت آموزش نظری تدوین و برنامه ریزی شده است.

طول مدت ویدئوها: 01:44:34

 هدف:

-  ارتقای سطح دانش کارکنان در زمینه سازمان تجارت جهانی.

سرفصل های آموزشی:

 • تعاریف مفاهیم و واژگان
 • اهداف و تشکیلات و ماموریت های سازمان جهانی تجارت
 • الزامات الحاق به سازمان جهانی تجارت و چگونگی روند الحاق
 • مزایا و معایب الحاق به تجارت جهانی (WTO)
 • تبعات الحاق به WTO
 • ابعاد حقوقی الحاق به WTO
 • WTO و قوانین گمرکی و مالیاتی
 • قوانین بیمه
 • قوانین بانکداری و ...
 • نقش سازمان ها و بخش های مختلف کشور در فراهم سازی زمینه های الحاق به WTO
 • نقش WTO در تجارت بین الملل

سرفصل های آموزشی:

 • تعاریف مفاهیم و واژگان
 • اهداف و تشکیلات و ماموریت های سازمان جهانی تجارت
 • الزامات الحاق به سازمان جهانی تجارت و چگونگی روند الحاق
 • مزایا و معایب الحاق به تجارت جهانی (WTO)
 • تبعات الحاق به WTO
 • ابعاد حقوقی الحاق به WTO
 • WTO و قوانین گمرکی و مالیاتی
 • قوانین بیمه
 • قوانین بانکداری و ...
 • نقش سازمان ها و بخش های مختلف کشور در فراهم سازی زمینه های الحاق به WTO
 • نقش WTO در تجارت بین الملل
 •  
 •  

  برای این کلاس نظری ثبت نشده است.