خانواده و مناسبات حاکم بر آن

آموزش های آفلاین | کارکنان دولت-سازمانی | دوره های عمومی
مدت دوره:
8 ساعت
تعداد جلسات:
0 جلسه
مهلت ثبت نام: 1402/12/28 - 23:00
فرصت باقیمانده ثبت نام:

فرصت ثبت نام به پایان رسیده

تاریخ شروع: 1401/09/28
تاریخ پایان: 1402/12/28
قیمت دوره: 160,000 تومان

دوره خانواده و مناسبات حاکم بر آن، از دوره های آموزشی عمومی مصوب نظام آموزش کارکنان دستگاههای اجرایی کشور است که به مدت 8 ساعت آموزش نظری تدوین و برنامه ریزی شده است.

 هدف:

-  ارتقای سطح دانش کارکنان در زمینه خانواده و مناسبات حاکم بر آن.

طول مدت ویدئوها: 04:03:54

سرفصل های آموزشی:

ساختار خانواده و تحولات آن، اهمیت و جایگاه خانواده در اسلام، مناسبات و ارتباطات ارکان خانواده، حقوق و تکالیف زوجین، سلامت و بهداشت روانی خانواده، جایگاه زن و مرد در اداره خانواده از نظر اسلام، آسیب شناسی خانواده، نقش خانواده در نظام اجتماعی، تربیت فرزندان و تعالیم اسلامی.

 • تعریف مفاهیم
 • ساختار خانواده و انواع آن
 • تحولات ساختاری خانواده
 • ساختارهای معیوب خانواده
 • آسیب شناسی خانواده
 • بهداشت روانی خانواده
 • تربیت فرزندان، مهم ترین کارکرد خانواده
 • ویژگی های کلی سبک های تربیتی ناکارآمد
 • چالش های خانواده و والدگری در ایران
 • اهمیت و جایگاه خانواده در اسلام
 • کارکردهای خانواده در اسلام
 • تربیت فرزندان در مکتب اسلام
 • حقوق و تکالیف زوجین

  برای این کلاس نظری ثبت نشده است.