ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد

آموزش های آفلاین | کارکنان دولت-سازمانی | دوره های عمومی
مدت دوره:
8 ساعت
تعداد جلسات:
0 جلسه
مهلت ثبت نام: 1402/12/28 - 23:00
فرصت باقیمانده ثبت نام:

فرصت ثبت نام به پایان رسیده

تاریخ شروع: 1401/09/28
تاریخ پایان: 1402/12/28
قیمت دوره: 160,000 تومان

دوره ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد ، از دوره های آموزشی عمومی مصوب نظام آموزش کارکنان دستگاههای اجرایی کشور است که به مدت 6 ساعت آموزش نظری تدوین و برنامه ریزی شده است.

 هدف:

-  ارتقای سطح دانش کارکنان در زمینه ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد.

طول مدت ویدئوها: 02:42:24

سرفصل های آموزشی:

تشریح آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه، تکالیف دستگاه های اجرایی کشور در خصوص آیین نامه مذکور، اخلاق در آموزه ها و ارزش های دینی و ویژگی هایاخلاقی کارگزاران، تعاریف و طبقه بندی نظری فساد اداری و ابعاد آن، پیامدهای فرهنگی- اجتماعی- سیاسی- مدیریتی و ... سلامت اداری، عوامل موثر در ارتقای سلامت اداری، برنامه ریزی برای ارتقای شفافیت و سلامت اداری، ابعاد حقوقی فساد اداری، مطالعات تطبیقی فساد اداری( کلیات) .

 • تشریح آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه
 • تکالیف دستگاه های اجرایی کشور در خصوص آیین نامه مذکور
 • اخلاق در آموزه ها و ارزش های دینی و ویژگی هایاخلاقی کارگزاران
 • تعاریف و طبقه بندی نظری فساد اداری و ابعاد آن
 • پیامدهای فرهنگی- اجتماعی- سیاسی- مدیریتی و ... سلامت اداری
 • عوامل موثر در ارتقای سلامت اداری
 • برنامه ریزی برای ارتقای شفافیت و سلامت اداری
 • ابعاد حقوقی فساد اداری
 • مطالعات تطبیقی فساد اداری( کلیات) .

  برای این کلاس نظری ثبت نشده است.