مفهوم فرهنگ بر اساس آموزه های دینی

آموزش های آفلاین | کارکنان دولت-سازمانی | دوره های عمومی
مدت دوره:
4 ساعت
تعداد جلسات:
0 جلسه
مهلت ثبت نام: 1402/12/28 - 2:00
فرصت باقیمانده ثبت نام:

فرصت ثبت نام به پایان رسیده

تاریخ شروع: 1401/09/28
تاریخ پایان: 1402/12/28
قیمت دوره: 80,000 تومان

اين دوره كه شامل موارد ذيل است توسط آقاي حسن بنيانيان ارائه مي‌گردد:

 • تعريف فرهنگ
 • آیا فرهنگ را می توان مدیریت کرد؟
 • فرهنگ سازی های نا آگاهانه
 • کارکرد فرهنگی نظام اداری
 • اهمیت فرهنگ در کشور ما
 • دیدگاه امام و رهبری در رابطه با فرهنگ
 • نقش تهاجم فرهنگی در تحولات فرهنگی
 • مهندسی فرهنگی
 • اجرای نقشه مهندسی فرهنگی

طول مدت ویدئوها: 02:09:18

 • تعريف فرهنگ
 • آیا فرهنگ را می توان مدیریت کرد؟
 • فرهنگ سازی های نا آگاهانه
 • کارکرد فرهنگی نظام اداری
 • اهمیت فرهنگ در کشور ما
 • دیدگاه امام و رهبری در رابطه با فرهنگ
 • نقش تهاجم فرهنگی در تحولات فرهنگی
 • مهندسی فرهنگی
 • اجرای نقشه مهندسی فرهنگی

  برای این کلاس نظری ثبت نشده است.