مفهوم شناسی و فرهنگ مدیریت و برنامه ریزی

آموزش های آفلاین | کارکنان دولت-سازمانی | دوره های عمومی
مدت دوره:
4 ساعت
تعداد جلسات:
0 جلسه
مهلت ثبت نام: 1402/12/28 - 23:00
فرصت باقیمانده ثبت نام:

فرصت ثبت نام به پایان رسیده

تاریخ شروع: 1401/09/29
تاریخ پایان: 1402/12/28
قیمت دوره: 80,000 تومان

محتوای مفهوم شناسی و فرهنگ مدیریت و برنامه ریزی

  • پیشینه، مفاهیم و کلیات
  • مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
  • مبانی فرهنگ و مدیریت فرهنگی در اسلام

طول مدت ویدئوها: 02:10:07

  • پیشینه، مفاهیم و کلیات
  • مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
  • مبانی فرهنگ و مدیریت فرهنگی در اسلام

    برای این کلاس نظری ثبت نشده است.