آشنایی با قوانین و مقررات ارتقای سلامت اداری

آموزش های آفلاین | کارکنان دولت-سازمانی | دوره های عمومی
مدت دوره:
8 ساعت
تعداد جلسات:
0 جلسه
مهلت ثبت نام: 1402/12/28 - 23:00
فرصت باقیمانده ثبت نام:

فرصت ثبت نام به پایان رسیده

تاریخ شروع: 1401/10/04
تاریخ پایان: 1402/12/28
قیمت دوره: 160,000 تومان

هدف این دوره آشنایی کارمندان با قوانین و مقررات ناظر برارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد به منظور کاهش فساد در نظام اداری می باشد که توسط آقای یحیی آقایی ارائه می گردد.

طول مدت ویدئوها: 03:23:00

سرفصل های دوره:

 • تحلیل مواد 588 تا 606 قانون مجازات اسلامی
 • قانون محاسبات عمومی مواد 13 44 63 64 70 93
 • قانون تنظیم (مواد 32- 69)
 • قانون نحوه اعمال نظارت برکاهش هزینه های غیر ضروری
 • قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی
 • قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی
 • قانون ممنوعیت بیش از یک شغل
 • قانون رسیدگی به تخلفات اداری
 • انواع تخلفات اداری فیلم آموزشی
 • تحلیل مواد 588 تا 606 قانون مجازات اسلامی
 • قانون محاسبات عمومی مواد 13 44 63 64 70 93
 • قانون تنظیم (مواد 32- 69)
 • قانون نحوه اعمال نظارت برکاهش هزینه های غیر ضروری
 • قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی
 • قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی
 • قانون ممنوعیت بیش از یک شغل
 • قانون رسیدگی به تخلفات اداری
 • انواع تخلفات اداری فیلم آموزشی

  برای این کلاس نظری ثبت نشده است.