آیین نگارش و مکاتبات اداری

آموزش های آفلاین | کارکنان دولت-سازمانی | دوره های عمومی
مدت دوره:
24 ساعت
تعداد جلسات:
0 جلسه
مهلت ثبت نام: 1402/12/28 - 23:00
فرصت باقیمانده ثبت نام:

فرصت ثبت نام به پایان رسیده

تاریخ شروع: 1401/10/05
تاریخ پایان: 1402/12/28
قیمت دوره: 480,000 تومان

مکاتبات اداری پیش از هر چیز، وسیله ای ارتباطی در ارتباطات انسانی و ابزار انتقال مفاهیم است، لذا نوشتن نامه نیز همانند ابزارهای زبانی دیگر، وسیله ای است برای بیان منظور و مقصود هر فرد و ارتباط با سایر افراد.

نقش مکاتبات اداری در جریان امور به سرنوشت سازمان از نظر موفقیت یا شکست آن بستگی دارد. بدین معنا که با کوچک ترین اشتباهی در نگارش یک نامه امکان از دست رفتن فرصت و منافع سازمان و یا بیان بهتر یک مطلب و زیبایی نوشتار یا رعایت نکاتی در نوشتار اداری به ارتقای مالی، اداری و معنوی سازمان و کارمند منجر گردد.

این دوره توسط استاد ذوالفقاری ارائه می گردد.

طول مدت ویدئوها: 06:04:39

 • نگارش
 • نگارش از حیث موضوع
 • مشخصات یک نویسنده خوب و یک نوشته خوب
 • ویژگی های نامه های اداری یا مشخصات نامه های اداری
 • روش های عنوان بندی در نامه های اداری و اهمیت آثار نوشته های اداری
 • ارتباط چیست؟
 • سند چیست؟
 • تعاریف نامه های اداری
 • شاخص های کوتاه نویسی در مکاتبات اداری
 • شاخص ها و کوتاه نویسی و چگونگی مراحل تهیه نامه های اداری
 • جمله بندی و جمله سازی
 • مراحل ساخت جمله و نشان گذاری در ادبیات فارسی
 • ویرایش و پردازش 1
 • رعایت اخلاق در تحقیق و نوشته ها
 • درست نویسی
 • عدد نویسی
 • توضیحی در خصوص پاورقی، پانویس، زیر نویس و هامش
 • نامه هایی که جنبه کاربردی دارد
 • محاسن روش های عنوان بندی
 • کارعلمی
 • چگونگی پاسخ به نامه های دریافتی
 • چگونگی تهیه نامه های پیرو
 • تهیه گزارش کارکردی
 • تهیه نامه های ابتدا به ساکن
 • تهیه نامه های بازگشتی و انواع نامه های داخلی
 1. بهادر غلامي: عالی