گزارش نویسی در بازرسی

آموزش های آفلاین | کارکنان دولت-سازمانی | بازرسی
مدت دوره:
6 ساعت
تعداد جلسات:
0 جلسه
مهلت ثبت نام: 1402/12/28 - 8:00
فرصت باقیمانده ثبت نام:

فرصت ثبت نام به پایان رسیده

تاریخ شروع: 1401/10/05
تاریخ پایان: 1402/12/28
قیمت دوره: 120,000 تومان

دوره گزارش نویسی در بازرسی ، از دوره های مصوب نظام آموزش کارکنان دستگاههای اجرایی کشور است که به مدت 6 ساعت آموزش نظری تدوین و برنامه ریزی شده است

هدف دوره:

ارتقای سطح دانش بازرسان در زمینه شیوه های صحیح نگارش و تهیه گزارش های بازرسی.

طول مدت ویدئوها: 03:08:10

سرفصل های آموزشی:

مروری بر مراحل علمی روش تحقیق، تکنیک های جمع آوری اطلاعات، تعریف گزارش و گزارش نویسی، طبقه بندی گزارش ها، مراحل چهارگانه گزارش نویسی ( برنامه ریزی تدارکات و تهیه مقدمات، تنظیم و سازماندهی گزارش، نگارش و نشانه گذاری و اهمیت آن در نگارش، تجدید نظر و اصلاح و تهیه متن نهایی)، خلاصه سازی (اهمیت و مراحل خلاصه سازی در گزارش نویسی بازرسی)، فرمت های گزارش نویسی بازرسی.

  • نظارت بر چه مبانی استوار است؟
  • انواع بازرسی
  • روش های بازرسی
  • فرآیند قبل و بعد از بازرسی
  • حیطه های بازرسی
  • مصاحبه و نقش آن در بازرسی

    برای این کلاس نظری ثبت نشده است.