آيين نامه آموزش ايمنی کارفرمايان

آموزش های آفلاین | ایمنی و بهداشت (HSE) | ایمنی، بهداشت HSE
مدت دوره:
6 ساعت
تعداد جلسات:
0 جلسه
مهلت ثبت نام: 1402/12/28 - 23:00
فرصت باقیمانده ثبت نام:

فرصت ثبت نام به پایان رسیده

تاریخ شروع: 1401/10/07
تاریخ پایان: 1402/12/28
قیمت دوره: 120,000 تومان

در اين دوره كه توسط آقاي هاشم ستاره ارائه مي‌گردد موارد ذيل اشاره مي‌شود:

 • مدیریت بحران و واکنش در شرایط اضطراری
 • آشنايي با شناسايي خطرات و ارزيابي ريسك
 • تعریف مدیریت بحران
 • نکات مهم در عملیات واکنش اضطراری
 • گروه های امداد و نجات و اجرای مداوم مانورهای ایمنی
 • تعریف شناسایی خطر
 • ارزیابی ریسک
 • جایگاه و هدف شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک و کاربردهای ارزیابی ریسک
 • مديريت ريسك
 • نکات کلیدی در انجام ارزیابی ریسک و الزامات عمومی ریسک
 • محاسبه مقدار ریسک و معیارهای عمومی ریسک
 • کنترل ریسک
 • آشنایی با شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک (JSA)
 • تکنیک آنالیز حالات بالقوه شکست و مزایا و مراحل انجام (FMEA)
 • پذیرش ریسک
 • تغییرات در طراحی
 • استفاده از تجهیزات حفاظتی در سیستم
 • ارزیابی تکمیلی بررسی های کامل تر و کاربرد روش های مکمل

  برای این کلاس نظری ثبت نشده است.