خطرات ناشی از انرژی الکتریکی

آموزش های آفلاین | ایمنی و بهداشت (HSE) | ایمنی، بهداشت HSE
مدت دوره:
2 ساعت
تعداد جلسات:
0 جلسه
مهلت ثبت نام: 1402/12/28 - 23:00
فرصت باقیمانده ثبت نام:

فرصت ثبت نام به پایان رسیده

تاریخ شروع: 1401/10/07
تاریخ پایان: 1402/12/28
قیمت دوره: 45,000 تومان

اين دوره كه توسط آقاي رضا شريفي ارائه مي‌گردد شامل موارد ذيل مي‌باشد:

 • مهمترین عوارض ناشی از برخورد با انرژی الکتریکی
 • عوامل  موثر در ميزان مقاومت بدن
 • انواع برق گرفتگي
 • حفاظت در برابر تماس مستقيم
 • حفاظت در برابر تماس غیر مستقيم
 • امداد رسانی و نجات افراد حادثه دیده با برق

طول مدت ویدئوها: 00:55:39

 • مهمترین عوارض ناشی از برخورد با انرژی الکتریکی
 • عوامل  موثر در ميزان مقاومت بدن
 • انواع برق گرفتگي
 • حفاظت در برابر تماس مستقيم
 • حفاظت در برابر تماس غیر مستقيم
 • امداد رسانی و نجات افراد حادثه دیده با برق

  برای این کلاس نظری ثبت نشده است.