واکنش اضطراری و مدیریت بحران

آموزش های آفلاین | ایمنی و بهداشت (HSE) | ایمنی، بهداشت HSE
مدت دوره:
16 ساعت
تعداد جلسات:
0 جلسه
مهلت ثبت نام: 1402/12/28 - 23:00
فرصت باقیمانده ثبت نام:

فرصت ثبت نام به پایان رسیده

تاریخ شروع: 1401/10/07
تاریخ پایان: 1402/12/28
قیمت دوره: 320,000 تومان

یکی از الزامات مهم و تعیین کننده در سیستم های مدیریت ایمنی و حتی سیستم مدیریت زیست محیطی الزامی تحت عنوان " آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری" می باشد. اين دوره توسط آقاي وحيد حسيني ارائه مي‌گردد.

 

 

 • تعاريف و مفاهيم
 • انواع مخاطرات
 • آشنايي با مخاطرات اصلي
 • مخاطرات اصلي ايران
 • مفهوم حادثه و بحران
 • آشنايي با مفاهيم حادثه و بحران
 • مديريت بحران (تعاريف و مفاهيم)
 • مراحل مديريت بحران
 • اقدامات دوران اضطراري
 • بازيابي پس از بحران
 • سطوح شرايط اضطراري
 • مديريت شرايط اضطراري
 • مراحل تهيه برنامه مديريت بحران
 • پيوست‌هاي برنامه واكنش اضطراري
 • خصوصيات طرح واكنش اضطراري
 • سيستم فرماندهي حادثه
 • مانورهاي واكنش اضطراري
 • عوامل مؤثر بر مانور
 • تيم هدايت‌كننده مانور
 • اثربخشي مانورها
 • جمع‌بندي دوره

  برای این کلاس نظری ثبت نشده است.