راهبردهای فرهنگی امام خمینی و مقام معظم رهبری

آموزش های آفلاین | کارکنان دولت-سازمانی | دوره های عمومی
مدت دوره:
4 ساعت
تعداد جلسات:
0 جلسه
مهلت ثبت نام: 1402/12/28 - 23:00
فرصت باقیمانده ثبت نام:

فرصت ثبت نام به پایان رسیده

تاریخ شروع: 1401/10/07
تاریخ پایان: 1402/12/28
قیمت دوره: 80,000 تومان

دوره راهبردهای فرهنگی امام خمینی و مقام معظم رهبری توسط آقاي محمدصادق حاتمی ارائه مي‌گردد.

سرفصل های دوره:

 • کلیات
 • فرهنگ از منظر امام خمینی
 • فرهنگ از منظر مقام معظم رهبری
 • تهاجم فرهنگی
 • مروری بر تاریخچه تهاجم فرهنگی
 • انواع دشمنی
 • ابزار تهاجم
 • روشهای دشمن در تهاجم فرهنگی
 • شاخص های فرهنگی از نظر مقام معظم رهبری
 • شیوه های مقابله با تهاجم فرهنگی
 • فرهنگ عمومی از دیدگاه مقام معظم رهبری
 • راهکارهای مبارزه با تهاجم فرهنگی
 • پیام

  برای این کلاس نظری ثبت نشده است.